top of page

Ang Heat Stroke: Ano ito at Paano Ito Iwasan at Ipagamot?


Heat stroke, Heat stroke prevention, Heat stroke treatment, Heat exhaustion, Symptoms of heat stroke, Dehydration, High body temperature, Emergency care for heat stroke, Heat stroke in the Philippines, Hot weather safety tips

Ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon kung saan ang katawan ay sobrang na-e-expose sa init, kung saan nagdudulot ng pagtaas ng temperatura ng katawan na nakakaapekto sa pag-andar ng iba't ibang organo tulad ng ating utak at puso. Ito ay maaaring mangyari sa anumang tao, ngunit mas madalas itong nakikita sa mga taong matatanda, mga buntis, at mga bata.


Para maiwasan ang heat stroke, narito ang ilang mga tips:

  1. Um-inom ng maraming tubig - Ito ay makatutulong sa pagpapalabas ng pawis at pagpapanatili ng tamang level ng hydration sa katawan.

  2. Magdala ng payong, sombrero o panakip sa ulo - Ito ay magbibigay ng proteksyon sa direkta at malakas na sikat ng araw.

  3. Limitahan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak - Ito ay makakapagpapahirap sa pagpapawala ng init sa katawan.

  4. Iwasan ang paglalakad sa panahon ng sobrang init - Kung hindi maiiwasan, magdala ng payong o panakip sa ulo, uminom ng maraming tubig, at magpahinga sa lilim.

  5. Magpahinga sa isang malamig at klimatadong lugar - Ito ay makakatulong sa pagpapababa ng temperatura ng katawan.

Heat stroke, Heat stroke prevention, Heat stroke treatment, Heat exhaustion, Symptoms of heat stroke, Dehydration, High body temperature, Emergency care for heat stroke, Heat stroke in the Philippines, Hot weather safety tips

Kung nararanasan ang mga sumusunod na sintomas ng heat stroke, agad na maghanap ng tulong sa mga eksperto:

  1. Mataas na temperatura ng katawan (higit sa 40°C)

  2. Pagkalito

  3. Panginginig

  4. Hindi makatayo o lumakad ng normal

  5. Pagsusuka o pagduduwal

Kung hindi agad naaagapan ang sintomas ng heat stroke, maaaring magdulot ito ng permanenteng pinsala sa kalusugan tulad ng permanenteng pagkabulag, pagkapinsala ng utak, at kahit na kamatayan. Kaya naman, mahalaga na agad na magpakonsulta sa doktor o magpunta sa emergency room kapag nararanasan ang mga sintomas na ito.


Ang heat stroke ay maaaring maiwasan kung maiiwasan ang sobrang pagkainit ng katawan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa mga sintomas at paraan ng pag-iwas, malaki ang magiging kontribusyon natin sa ating kalusugan at kaligtasan.
4,480 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page