top of page

Pertussis: Mga Sintomas, Gamot, at Pag-iwas

Updated: Mar 22


whooping cough, pertussis, vaccine, bakuna, ubo, cough

Mula sa TeleCure Medical and Diagnostic Center, narito ang isang mahalagang pagtalakay tungkol sa pertussis o ang tinatawag na whooping cough. Layunin ng blog na ito na magbigay ng impormasyon at gabay sa ating mga mambabasa upang mas maintindihan ang sakit na ito at kung paano ito maiiwasan.


Ano ang Pertussis o Whooping Cough?


Ang whooping cough, o pertussis, ay isang uri ng impeksyon sa respiratory system na nagdudulot ng matinding ubo. Madali itong makahawa mula sa isang tao patungo sa iba. Upang maiwasan ang sakit na ito, karamihan sa atin ay tumatanggap ng bakuna laban dito mula pagkabata.


Mga Sintomas ng Whooping Cough


Sa unang yugto, karaniwang nagdudulot ang whooping cough ng mga sintomas tulad ng pagbahing, runny nose, baradong ilong, at iba pang sintomas ng sipon kasama na ang mahinang ubo. Matapos ang 1 hanggang 2 linggo, ang mga sintomas ng sipon ay nagbabago ngunit lumalala ang ubo na maaaring humantong sa malalang pag-atake ng ubo. Ang mga pag-atakeng ito ay maaaring magdulot ng pagsusuka, hirap sa paghinga, at pagkahilo pagkatapos umubo ng malakas.


Pagsusuri sa Whooping Cough


Maaaring matukoy ng iyong doktor kung ikaw ay may whooping cough sa pamamagitan ng pakikipag-usap, pakikinig sa iyong ubo, at pagsasagawa ng pisikal na eksaminasyon. Kasama rin sa mga pagsusuri ang pagkuha ng sample ng uhog mula sa likod ng iyong ilong o lalamunan, mga pagsusuri sa dugo, at posibleng chest X-ray.Paggamot sa Whooping Cough


Karaniwang ginagamot ang whooping cough sa pamamagitan ng mga antibiotics. Ang mga gamot na ito ay makakatulong upang mas mabilis na gumaling ang impeksyon at maiwasan ang pagkalat nito sa iba. Mahalaga rin na ang mga taong nakatira kasama ng taong may impeksyon ay uminom din ng antibiotics (Postexposure Prophylaxis) kahit na sila ay hindi nagpapakita ng sintomas.


Mga Hakbang sa Pag-iwas


Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na pahinga, pag-inom ng maraming likido, at pagkain ng maliliit na pagkain upang maiwasan ang pagsusuka pagkatapos umubo. Iwasan din ang paglalagi sa lugar na may usok ng sigarilyo.


Kung ikaw o ang iyong anak ay mayroong whooping cough, agad na tumawag ng ambulansya kung makaranas ng hirap sa paghinga, pagtigil ng paghinga, o pagkakaroon ng seizure. Agad ding kumonsulta sa doktor kung magkaroon ng mataas na lagnat, madalas na pagsusuka, o senyales ng dehydration.


Pag-iwas sa Pagkalat ng Whooping Cough


Upang maiwasan ang pagkalat ng whooping cough, takpan ang iyong bibig kapag umuubo o magsuot ng face mask kapag kasama ang ibang tao. Madalas na maghugas ng kamay at iwasang lumapit sa mga sanggol at maliliit na bata hanggang sa ikaw ay nakainom na ng antibiotics ng 5 araw. Siguruhin din na ang ibang tao sa iyong tahanan ay nakatanggap na ng bakuna laban sa pertussis.


Ang bakuna ay lubos na inirerekomenda para sa mga bata, mga buntis sa bawat pagbubuntis, mga matatanda, at lalo na sa mga taong madalas na kasama ng mga sanggol upang mabawasan ang tsansa ng pagkalat ng impeksyon.Tandaan, ang kaalaman at pag-iingat ang ating pinakamabisang sandata laban sa mga nakakahawang sakit. Manatiling ligtas, malusog, at handa.

15,191 views0 comments

Comments


bottom of page