top of page

Dengue: Pag-iwas, Pagkilala, at Pagpapagamot


Magandang araw, mga kababayan! Ang ating paksa para sa araw na ito ay isang pangkaraniwan ngunit kritikal na problema na patuloy na nangyayari sa ating bansa – ang dengue. Ang TeleCure Medical and Diagnostic Center ay handang samahan at gabayan kayo sa bawat hakbang ng pag-iwas, pagkilala, at pagpapagamot sa dengue.


Ang dengue ay isang viral na sakit na nakukuha mula sa kagat ng lamok. Nakakabahala ang sakit na ito dahil sa mabilis na pagkalat nito at sa potensyal na magdulot ng malubhang kahalagahan sa kalusugan. Kaya't mahalaga na tayo'y magpatuloy na mag-ingat at manatiling maalam sa mga sintomas ng dengue.


Sintomas ng Dengue


Ang mga pangunahing sintomas ng dengue ay kasama ang

  1. mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 7 araw,

  2. matinding sakit ng ulo,

  3. sakit sa likod ng mata,

  4. pagkabahala sa tiyan,

  5. pagsusuka,

  6. panghihina,

  7. sakit ng katawan, at

  8. pantal na may kasamang pangangati.

Tandaan, hindi lahat ng sintomas ay lilitaw sa lahat ng kaso ng dengue. Kung napapansin mo ang ilan sa mga ito, mahalagang magpatingin agad sa isang medikal na eksperto.


Kailan dapat maghanap ng medikal na atensyon?


Kapag ang lagnat at iba pang sintomas ay hindi nagpatuloy pagkatapos ng ilang araw, o kung nagpatuloy ang lagnat o kahit anong sintomas na nauugnay sa dengue, dapat na agad kang humingi ng medikal na tulong. Sa TeleCure, handa kaming tumulong sa inyo sa pamamagitan ng aming serbisyong telemedicine.


Dengue Testing at Dengue Diagnostics


Sa TeleCure, nag-aalok kami ng mga dengue lab test tulad ng dengue NS1 antigen test, dengue IgM, at dengue IgG. Ang mga pagsusuri na ito ay nagbibigay ng mabilis at maasahang resulta. Ang dengue NS1, o dengue non-structural protein 1, ay isang antigen na makikita sa dugo ng mga taong may dengue virus. Samantala, ang dengue IgM at dengue IgG ay mga antibodies na ginagawa ng katawan bilang tugon sa impeksyon. Sa pamamagitan ng dengue duo testing – ang sabayang pagsusuri sa NS1, IgM at IgG – maaaring matukoy kung mayroon kang dengue at kung gaano na katagal ito.


Prebensyon ng Dengue


Upang maiwasan ang dengue, kinakailangan nating gawin ang ating bahagi upang mapigilan ang pagdami ng mga lamok. Tiyaking walang nakatayong tubig sa paligid na maaaring maging pugad ng mga lamok. Maglagay din ng screen sa mga bintana at pinto upang hindi makapasok ang mga lamok.


Isa pa, siguraduhin na magsuot ng proteksyon laban sa mga kagat ng lamok tulad ng long-sleeved shirts, long pants, at mosquito repellant. Magpabakuna din laban sa dengue kung available ito sa inyong lugar.

Huwag nating kalimutan na ang kaligtasan at kalusugan natin ang ating pinakamahalagang kayamanan. Patuloy tayong magpatuloy sa pagiging maalam at maingat upang labanan ang dengue. Sa TeleCure, tutulong kami sa inyo sa bawat hakbang ng inyong dengue diagnostics at pagpapagamot.


Maging ligtas at malusog, mga kababayan! Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa dengue testing, dengue NS1, dengue IgG, dengue IgM, dengue duo, o kung paano gamitin ang telemedicine para sa inyong kalusugan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Kami sa TeleCure ay palaging handang maglingkod sa inyo.

133 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page