top of page

PhilHealth Konsulta Program: Alamin ang mga Benepisyo


konsulta facility near me, konsulta near me, free consultation, libreng konsulta, libreng gamot, libreng laboratoryo, free medicine, free laboratory, TeleCure

Alam n'yo ba ang PhilHealth Konsulta Package? Ito ay isang pinalawak na benepisyo sa pangunahing pag-aalaga (primary care) mula sa PhilHealth para sa lahat ng mga Pilipino!


"Sino ang maaaring mag-avail ng benepisyo?"


Sinuman ay maaaring mag-avail ng PhilHealth Konsulta Package sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa isang accredited facility, tulad ng TeleCure Medical and Diagnostic Center.


Ang package ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga serbisyo, kasama ang primary care consultations, health screening and assessment, mga piling diagnostic services, at mahahalagang gamot.konsulta facility near me, konsulta near me, free consultation, libreng konsulta, libreng gamot, libreng laboratoryo, free medicine, free laboratory, TeleCure, Services and medicines that can be availed from PhilHealth Konsulta Program after registering TeleCure as Konsulta Provider	 PRIMARY CARE SERVICES	• Cotrimoxazole • Consultation and case management, for any conditions, including individual, health education, thare can be managed by a Primary Care Physician and team as determined by the legal scope of practice	• Ciprofloxacin 	• Clarithromycin 	FLUID AND ELECTROLYTES 	• Oral Rehydration Salts • Provision of preventive health services	ANTI-ASTHMA LABORATORIES Diagnostic Examination	• Prednisone • CBC w/ platelet count	• Salbutamol • Urinalysis	• Fluticasone + Salmeterol • Fecalysis	ANTI-PYRETICS • Sputum Microscopy	• Paracelamol • Fecal Occult Blood	ANTI-DYSLIPIDEMIA (for high cholesterol) • Pap smear	• Simvastatin • Lipid profile (Total Cholesterol, HDL and LDL Cholesterol, Triglycerides)	ANTI-DIABETIC (for diabetes) 	• Gliclazide • FBS	• Metformin • Oral Glucose Tolerance Test	ANTI-HYPERTENSIVES (for hypertension) • ECG	• Enalapril • Chest X-Ray	• Metoprolol • Creatinine	• Amlodipine • HbA1c	• Hydrochlorothiazide DRUGS AND MEDICINES	• Losartan ANTI-MICROBIALS	ANTI-THROMBOTICS • Amoxicillin	• Aspirin • Co-Amoxiclav	ANTI-HISTAMINE • Nitrofurantoin	• Chlorphenamine Maleate

Sa TeleCure Medical and Diagnostic Center, ipinagmamalaki namin na maging isang accredited na PhilHealth Konsulta facility, na nag-aalok ng de-kalidad na serbisyo upang matulungan kang pangalagaan ang iyong kalusugan at kagalingan.


"Paano nga ba magparehistro sa isang PhilHealth Konsulta facility?"


Mayroong dalawang (2) paraan upang magparehistro:

 1. Self-registration

  1. Mag-log in sa Member Portal o Member Online Registration sa pamamagitan ng PhilHealth website.

  2. Pumunta sa Konsulta at piliin ang TELECURE MEDICAL AND DIAGNOSTIC CENTER bilang Konsulta Provider

 2. Assisted registration sa alinman sa mga sumusunod, kung saan angkop:

  1. Kasalukuyang Employer

  2. Social Worker ng PhilHealth Konsulta Facility

  3. Local Government Unit (LGU) / Office of the Senior Citizen Affairs (OSCA)

  4. PhilHealth Local Health Insurance Office (LHIO)

  5. PhilHealth Customer Assistance Relations and Empowerment Staff (PARES)

  6. PhilHealth Corporate Action Center Hotline (02) 8441-7442

"Paano mag-avail ng benepisyo?"


Upang mag-avail ng mga benepisyo, sundin ang mga simpleng hakbang na ito:

 1. Magparehistro sa TeleCure Medical and Diagnostic Center.

 2. Dalhin ang iyong ATC sa TeleCure. Kung walang ATC, maaaring pa ring pumunta sa TeleCure.

 3. Magsasawaga ang TeleCure ng konsultasyon, health screening, assessment, at pagreseta ng gamot kung kinakailangan.

 4. Isumite ang Electronic Konsulta Availment Slip (eKAS) at/o Electronic Prescription Slip (ePresS) na ginawa ng aming pasilidad.

Sa TeleCure Medical and Diagnostic Center, nag-aalok kami ng malawak na hanay ng mga serbisyo at makabagong pasilidad upang tugunan ang iyong mga pangangailangan sa kalusugan. Ang aming mga propesyonal na medical staff ay nakatuon sa pagbibigay ng pinakamahusay na pangangalaga.


Piliin ang TeleCure Medical and Diagnostic Center bilang iyong PhilHealth Konsulta Facility ngayon!


Magparehistro sa amin ngayon, at samantalahin ang PhilHealth Konsulta Package upang mapabuti ang iyong kalusugan at kagalingan. Tandaan, maaaring may dagdag na bayarin para sa mga pribadong pasilidad tulad ng sa amin, ngunit ang de-kalidad na pangangalaga at pansariling pagbibigay-pansin ay sulit sa bulsa.


Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website, facebook page, o tumawag sa amin sa +639171835980 or (02) 7003-0622. TeleCure Medical and Diagnostic Center – ang iyong katuwang sa de-kalidad na pangangalagang pangkalusugan.3,842 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page